Doðan Þirketler grubu; faaliyet gösterdiði  sektörde, en kaliteli ürün ve hizmetler ile müþteri odaklýlýðýný daima en üst seviye de tutarak; saygýn, güvenilir ve tercih edilen marka olma özelliðini her geçen gün artýrarak sürdürme ve ürettiði konut projeleri ile sektörün saygýn þirketleri arasýnda adýný farklý bir konuma yerleþtirmek, hedefindedir.